Talent Acquisition Specialist, Belgium & Luxembourg

 • Location

  Brussels, Belgium

 • Sector:

  Manufacturing & Engineering

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Negotiable

 • Contact:

  Christian Selby

 • Contact email:

  christianselby@frazerjones.com

 • Job ref:

  1024202_1533303258

 • Published:

  about 1 year ago

 • Expiry date:

  2018-08-07

 • Consultant:

  #

In this role you will be responsible for delivering high quality talent acquisition services for our units across both countries. You will partner with hiring managers and HR colleagues to deliver end-to-end talent acquisition services that support the current and future needs of the business, engages and motivates employees and develops a positive employer brand.

Responsibilities:
* Work with hiring managers and HR colleagues to understand short and long term talent requirements and work with them to fill-in vacancies across different units
* Deliver talent acquisition services for various units across Belgium & Luxembourg, including e.g. employer branding actions, candidate sourcing, screening, interviewing, and assessments
* Participate in building talent pools for critical positions
* Ensure that the recruitment process is efficient, effective and engaging for the candidates
* Work together with other talent acquisition professionals to develop recruitment practices and processes and to ensure local needs are covered in different development initiatives
* Participate in different talent management activities as needed

Skills, Education and Experience:
* Solid experience in end-to-end recruitment process, including employer branding actions, candidate sourcing, screening, interviewing, and assessments
* Experience in recruiting various different profiles
* Track-record of assessing both behavioural and technical fit for a role
* Hands-on experience in attracting top talent including using social media and other channels
* Experience from direct search companies / recruitment consulting is an advantage
* Strong service mind-set
* Systematic and well organized
* Good influencing skills and ability to work in a global matrix organization
* Excellent communications skills
* Fluent in French, Dutch and English
* MSc/BSc in psychology, behavioural sciences, human resources or relevant field

Dutch:
In deze rol bent u verantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardige talentverwervingsdiensten voor onze bedrijven in beide landen. Je gaat samenwerken met hiring managers en HR-collega's om end-to-end talentacquisitiediensten te leveren die de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf ondersteunen, werknemers aansporen en motiveren en een positief employer-brand ontwikkelen.

Verantwoordelijkheden:
* Werk samen met hiring managers en HR-collega's om talentbehoeften op korte en lange termijn te begrijpen en met hen samen te werken om vacatures in verschillende eenheden in te vullen
* Talentacquisitiediensten leveren voor verschillende eenheden in België en Luxemburg, waaronder bijvoorbeeld employer branding-acties, kandidaat-sourcing, screening, interviews en beoordelingen
* Deelnemen aan het bouwen van talentpools voor kritieke posities
* Zorg ervoor dat het wervingsproces efficiënt, effectief en aantrekkelijk is voor de kandidaten
* Werk samen met andere talentverwervingsprofessionals om wervingspraktijken en -processen te ontwikkelen en zorg te dragen voor lokale behoeften in verschillende ontwikkelingsinitiatieven
* Neem waar nodig, deel aan verschillende talentmanagementactiviteiten

Vaardigheden, opleiding en ervaring:
* Degelijke ervaring in end-to-end hiring process, inclusief employer branding-acties, kandidaat-sourcing, screening, interviews en beoordelingen
* Ervaring met het werven van verschillende profielen
* Track-record van beoordeling van zowel gedragsmatige als technische fit voor een rol
* Praktische ervaring in het aantrekken van toptalent waaronder het gebruik van social media en andere kanalen
* Ervaring met direct search bedrijven / recruitment consulting is een voordeel
* Sterke service mind-set
* Systematisch en goed georganiseerd
* Goede vaardigheden om te beïnvloeden en het vermogen om in een wereldwijde matrixorganisatie te werken
* Uitstekende communicatievaardigheden
* Vloeiend in Frans, Nederlands en Engels
* MSc / BSc in psychologie, gedragswetenschappen, human resources of andere relevante richting

The SR Group (Netherlands) B.V. is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.